Naučni radovi

Novosti

Uveli smo u standardnu ponudu odvajač kondenzata sa plovkom - kondenz lonac sa integrisanim kontrolnim oknom za vizuelno praćenje ispravnosti rada odvajača kondenzata. Dalje...

Proizveli smo najveći regulator pritiska vode do sad...

Parna pumpa za kondenzat - bezmotorna