Regulacioni ventili

Regulator pritiska sa pilotom

Regulator pritiska sa pilotom

Ventil tip RVSU je mehanički servo regulator pritiska. Ovaj ventil je namenjen za regulaciju pritiska pare ili vazduha. Sastoji se iz dva dela, glavnog ventila i pilot ventila... Dalje...

Regulator pritiska direktnog dejstva

Regulator pritiska direktnog dejstva

RVD je mehanički regulacioni ventil direktnog dejstva. Kod svih ventila direktnog dejstva regulisani pritisak odstupa od zadatog u zavisnosti od trenutnog protoka. Dalje...

Nepovratno rasteretni ventil

Nepovratno rasteretni ventil

Regulator temperature

Regulator temperature

Ventil tip RT je mehanički regulator temperature. Postavlja se na strani pare ili kondenzata, a reguliše temperaturu grejanog fluida. To je servo regulator, pri čemu ulogu pilot ventila preuzima termo regulacioni ventil... Dalje...

Regulator protoka

Regulator protoka

Regulator protoka tip QR namenjen je za održavanje stalnog protoka vode najčešće u sistemima centralnog grejanja. Ovaj ventil je mehanički ograničavač protoka, i najčešće se koristi za uravnoteženje mreže centralnog grejanja... Dalje...

Prolazni elektromotorni ventil tip PMV

Prolazni elektromotorni ventil tip PMV

Novosti

Za potrebe prehrambene i farmaceutske industrije, konstruisali smo i proizveli seriju odvajača kondenzata od nerđajućeg čelika. Dalje...

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu.

Parna pumpa za kondenzat - bezmotorna