Novosti

Novi ventili za vodu

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu. Neki od njih su:

Prestrujni ventil za vodu

 

 

 

 

ON/OFF ventil sa elektromagnetnim pilot ventilom

 

 

 

 

Regulacioni ventil sa elektromotornim pilot ventilom (dokumentacija u pripremi) 

Novosti

2011 godine, prema potrebama tržišta razvili smo čitav niz ventila za vodu. Dalje...

Sertifikat ISO 9001 dobijen od SGS

Livenje sivog liva u livnici Termo liv.