Novosti

Elektromotorni ventil: Razvili smo novu seriju prolaznih i trokrakih elektromotornih ventila. Dalje...

Proizveli smo najveći odvajač kondenzata do sada, odvajač kondenzata sa plovkom tip OKP-E DN150.

Izrada modela pomoću CNC mašine - Mold model CNC machining